18/10/2021

6 thoughts on “Far Cry 5 Việt hóa

    1. Bạn phải để vào đúng thư mục cài game, không phải trong thư mục bin có file chạy game đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *