18/10/2021

2 thoughts on “Saints Row: The Third Remastered

  1. mình đã thử tải game 3 lần nhưng khi tải xong thì nó đều ghi là tệp không hoàn chỉnh. mình ko tải bất cứ cái gì khác ngoài game. ad check nguồn dùm xem có làm sao ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *